alma,mucsi, eladó, beruházót keresek, jabuka, jabucar , prodajem traktor i poljoprivredne masine..Vizszivatyú
Méhanyanevelés1
Jabuka sa peska
Elerhetöség
Időjárás
BMW E30
Méhanyanevelés
Kapcsolható eszközök
Traktorok
Hitelezés
Méhészeti eszközök
Növényvédelem
O NAMA
Kezdőoldal
Magamrol
Eladó
Fórum
GalériaK.Janos
                         Kezdõlap Magamról     Eladó    Elerhetőség

www.mucsi.sokoldal.hu

Molyok
Időjárás
Méhanyanevelés
BMW E30apple


Kovács János bejegyzett mezőgazdasági termellőappleA méhanyanevelésA méhészek idegenkednek a méhanyaneveléstől, főleg azért mert nem találnak megfelelő, könnyen érthető útmutatást, s ha találnak is, az olyan összetett fogalmazásban magyarázza a méhanyanevelést, hogy a méhészeknek elmegy tőle a kedve.Esetleg megpróbálkozik, de Az első sikertelenségek után abbahagyja. Nos ezen szeretnék segíteni

A TERVSZERŰ MÉHANYANEVELÉSNEK KÉT VÁLTOZATÁT AJÁNLOM:


1) Álcázással 2) Sejtáthelyezéssel A harmadik lehetőség, amely jobb annál, mintha semmit sem csinálnánk, a bölcsőmentés.
Az esetleges sikertelenség okát ne az álcázásban keressük, inkább az indító és a dajkacsaládokra nem fordítottunk elég gondot. Tartsuk szemelőt, hogy teljes értékű méhanyát, csak maximálisan népes család tud nevelni. Lényeges, hogy méhcsaládjaink állandó bőségben legyenek a kora tavasztól kezdve, tehát már februárban gondoljunk arra, hogy kirepüléskor fel legyen állítva a meleg vizes itató méheink részére, valamint amíg nincs a természetben virágpor, szépen pótoljuk szójaliszt és élesztő keverékével, persze szabadból elhordatva. Lényeges megjegyezni: a serkentő etetés lényege, hogy állandó bőségérzetet keltsünk méheinknél de ne állítsuk őket át mézkészítésre.

Tenyészanyag – nevelés

Az anyát hanoman ráccsal a kaptár közepében levő zsemle szinü keretre zárjuk, majd Az ötödik napon megfelelő korú és mennyiségű álcázóanyag fog így a rendelkezésünkre állni. Nagyon lényeges, hogy tenyészcsaládnak a méhesünk legjobb családját alakítsuk ki, valamint az is, hogy a tenyészkeret jobb és bal oldaláról fiatal, nyitott fiasítású keretek legyenek, igy az azokat etető fiatal méhek bőségesen fogják majd ellátni pempővel a Méhanyát és a fiatal álcák is úszni fognak a pempő tetején, így egészen könnyen Áthelyezhetjük őket. Megkönnyíti ez a munkánkat és nagyon lényeges az is, hogy a Nehezebb petékből több petecsöves nehezebb méhanya fog fejlődni. Ahhoz, hogy minden szempontból megfelelő eredményt kapjunk a szélsőséges időjárási viszonyoktól függetlenül, nagyon gondosan kell eljárnunk az indítócsalád kialakításakor. Legmegfelelőbb, ha a méhes legerősebb méhcsaládját áldozzuk fel, hiszen az többszörösen meg fog majd térülni. Biztos eredményt a következőképpen kaphatun: kikeressük a méhanyát, majd a kerettel együtt áttesszük egy rajládába, melléteszünk még egy-egy méheskeretet, majd a méhes végére tesszük, és tovább kezeljük mint tartalék családot. Az anyátlanított indítócsaládnál a röpnyílásra hanoman rácsot teszünk, hogy a siró hangra ne térhessen be a családhoz a méhanya, majd szétválogatjuk a kereteket, csak az enyhén mézes kereteket hagyjuk a kaptárban.A fiasításos keretekről a méheket belerázzuk a kaptárba, a kereteket viszont áttesszük a mellettük levő kaptárakba. Az így anyátlanított család hasonló állapotban lesz, mint egy természetes raj. Amikor tudomásul veszik, hogy semmilyen fiasításuk sincs, eléggé áthangoltuk őket az álcák elfogadására, és biztosak lehetünk abban, hogy a kellő pontossággal álcázott álcákat szépen fogadják majd.Lényeges, hogy az indítócsalád a kialakítás előtti napoktól rendszeresen kapjon élesztővel gazdagított cukorszörpöt, mintegy 72 ml-t naponta, de csak csepegtetve adjuk ezt a mennyiséget a családnak, ha ugyanis mézgyűjtésre, mézkészítésre készülnek, lényegesen gyengébb eredményre számíthatunk. Indításra az álcázott keretek, bölcsők csak 48 óráig maradnak az indítócsaládoknál, majd átkerülnek a dajkacsaládokhoz, mielőtt tehát az indítócsalád megkapná az új, tenyészanyagot, vagyis a második sort, azt erősíteni kell.Legalább két keret fiatal méhecskét kell be- lerázni az indítócsaládokba, a serkentő csepegtető etetést tovább kell folytatni, szükség esetén pedig átrendezni a kereteket és a túl mézes kereteket elszedni, könnyen kipergetni, majd gondosan takarni ezeket a családokat. Előnyös ha a méhes előtt vannak ezek a családok, akkor ugyanis általában túlnépesek lesznek, és éppen ez a célunk, erőtől duzzadjonak azok a családok, amelyek majd indítani fogják az átálcázott tenyészanyagot.

Az anyanevelés rejtett tartalék

Gustav-Adolf Oeser: Anyanevelés a méhészetben c. könyvének előszavában (Mezőgazdasági Kiadó Bp. 1979) Csikós Tibor a következőket írja: „Bizonyára a legtöbbünknek volt már „csodacsaládja”, amelyik olykor csendes anyaváltással – éveken át 2-3 átlagos törzs teljesítményét nyújtotta.Ugyan hova lett az a vagyon, amelyik annak az anyának kiválóságában kezünkben volt? Visszahozhatatlanul elmúlt, szétfoszlott, mert nem tudtunk anyát nevelni! Ragadjuk meg az ilyen kínálkozó lehetőséget, segítsük méheinket, hogy eddig fel sem tárt képességeikkel segíthessenek bennünket! Már az is nagy hozamtöbbletet eredményez, ha anyáink többsége egyéves és Ha a semmirevalókat kiselejtezzük.De ehhez sok anya kell, mert a legjobbakat Csak sok közül lehet kiválasztani. Rejtett tartalékok ezek.Aki nem nevelt anyát, nem is hihet bennük.Bízzunk méheinkben és bízzunk önmagunkban is.Bennünk is vannak rejtett tartalékos: Mindegyikünk meg tudja tanulni az anyanevelést!

ANYÁS DAJKACSALÁD

A mai gyakorlat azt mutatja, hogy kevésbé romboljuk szét méhcsaládjainkat, Ha a dajkáltatást anyás dajkacsaládokkal végeztetjük, az anyák minősége is Jobb lesz így, mivel a méhek nem kényszerhatás alatt nevelik ki azokat, hanem Természetesnek vélik, hogy a behelyezett bölcsőket gondozzák, továbbneveljék – hiszen elég erősnek is érzik magukat hozzá. Kialakítása úgy történik, hogy például a Langstroth kaptárban a méhanyát az alsó fiók közepében hagyjuk azon a kereten, amelyiken volt, mellé üres keretet teszünk, hogy a méhanyának egyen üres tere, helye a fiasításra, majd hagyunk az alsó fiókban virágporos keretet is- tehát zárkeretet is.Nagyon lényeges a csepegtetős etetés, nem szabad kihagyni , mert a dajkacsaládok bölcsőnevelő képessége túl labilis lesz. Ügyelni kell, hogy dajkacsaládunk a napi cukorszörpös serkentéssel megkapja a tavaszi és az őszi streptomycines kezelést, valamint hetente egyszer Fumagilinos kezelést is, emelet nélkülözhetetlen a cukorszörp gazdagítása élesztővel, mert az megduzzasztja a méhek garatmirigyeit, igy több pempőt képesek termelni. A méhésznek tudatában kell lennie, hogy a méhanyát a méhek nevelik, a méhész csak irányíthat, megfelelő irányba viheti az eseményeket.

ÁLCÁZÁS

A nevelt anya minőségét nem befolyásolja az, hogy milyen módon rakjuk be a tenyészanyagot a bölcsőkbe. A lényeg, hogy erre a célra kialakított eszköz (ami lehet lúdtollból is vagy akár hegyezett gyufaszál, de svájci álcázókanál is), végét hátulról süllyesztjük a pempőbe olyan finoman, hogy a sejt alját ne sértsük meg, majd az álca alá toljuk a tollat, és amikor felemeljük, rajta is van az álca.Ekkor jelentkezik az egyik igen lényeges probléma: hogyan csúsztassuk le a toll hegyéről az álcát a bölcsőbe, hogy ne sérüljön meg? Nos lényeges,hogy előzőleg az anyapempő vizes oldatából pici cseppet cseppentsünk a bölcső aljába, és amikor a tollat beletoljuk a bölcső aljába az álca lecsúszik róla. Azokat az álcákat, amelyek nem úsznak elég pempőn, nem helyezzük át. A lyukas lécbe általában 16 álcázott dugót teszünk, ez kerül a keretbe majd az indítócsaládokhoz.

A KINEVELT BÖLCSŐK GONDOZÁSA, ZÁRKÁZÁSA, KELTETÉSE

Az álcázástól számított 10 napon a bölcsőket gondosan le kell zárkáznunk, Ekkor kiemeljük a bölcsőnevelő kerete a dajkacsaládból, és kiselejtezzük a kicsi és szabálytalan alakú bölcsőket, majd a megfelelőket az erre a célra kialakított Zárkákba helyezzük.Az aljára ajánlatos csapnyi mézet tenni, hogy a kikelő Szűz méhanya ne érezze a táplálék hiányát.Zárkázás után a zárkákat keretek- Be helyezzük, majd a legerősebb családok kapják meg esetleg keltetőgép. A kelésnek a zárkázást követő 2 napon be kell fejeződnie, a később kelők Nem lesznek teljes értékűek, azokat semmisítsük meg. A kelés után a jól fejlett méhanya bölcsőjében jócskán marad pempő, ez annak a jele, hogy a fejlődés során nem szenvedett tápanyaghiányban. A kelés után történik a másodszori ellenörzés, gondossan figyeljük meg az anya nagyságát, jellegzetes vonásait, szárnyait, lábait és amennyiben bármi- lyen kis sérülést veszünk rajta észre, ne használjuk fel a pároztatók anyási- tására.Az ellenőrzés után történhet a méhanyák festése, majd telepitsük a pároztatókat.

A PÁROZTATÓK TELEPITÉSE

A pároztatásra leggazdaságosabb a kis méretű beby pároztatókat használni, Lényeges, hogy jó hőszigetelésüek legyenek. A röpnyillásnak 5 cm rel Feljebb kell lennie az aljától, ide kerül majd a jó minőségü gyogylepény, A lepénynek keménynek kell lennie, nehogy beleragadjanak a méhek. A röpnyillást több fokozatú zárral láttam el, igy megakadályozható a raj- Zás a pároztatoból.Behelyezzük a mülépcsikos kis kereteket, majd a lepényre Rátesszük a szüz méhanyát a zárkájjával együtt. A dugot kihuzzuk, majd Egy tölcséren keresztül a pároztatóba rázunk 1 dekányi méhecskét. Lényeges, hogy a pároztató népe fiatal legyen, tehát legjobb nyilt fiasitásról lerázni öket.Rázás elött a méheket meg kell permetezni tiszta vizzel, igy Nem repülnek fel, nyugodtabbak lesznek. A tepités után feltétlenül ellenörizni kell a pároztató szellőző nyillásának a nyitva tartását, valamint azt, hogy az egyébb nyillások zárva legyenek. Ha megtörtént a pároztatók feltöltése, következik a pincézés.A pároztatókat hüvös helyre kell helyeznünk, legalább 1-15 C fokkal alacsonyabb legyen annak a helyiségnek a hőmérséklete, ahová a pároztatókat akarjuk rakni. Legmegfelelöbb a pince.A pároztatókat legalább 72 óráig kell pincében tar- tanunk. Ezt követi a pároztatók kihelyezése, ezt legjobb mindig kora reggel csinálni, igy elkerüljük a nyitássall járó erős méhkitoldulást. A pároztatóknak enyhén árnyékos helyre kell kerülnie, valamint az, hogy lent legyen a földön, igy a fáradtan visszatérő méhanyának nem okoz különösebb gondot, hogy megtatálja a pároztatót.A pároztatók röpnyillása a 4 világrész felé nézzen, hogy minél jobban széthuzzuk a koncentráltságot. A kihelyezés után egy hétre nézzük át a pároztatókat, nagy részükben az anyák már rakják apetéket, ekkor ezeket jelöljük, majd elszdjük öket. A második sort leghelyesebb kelö bölcsövel anyásitani, persze elöbb ellenöriznünk kell a pároztatók népességét, valamint az élelelmkészletüket. A pároztató anyásitható kikelt szüz méhanyával is, ekkor azonban számolnunk kell 2-3 % os veszteséggel is.

APACSALÁDOK

A méhanyák pároztatásakor nagyon lényeges dolog, hogy jó és nehéz súlyú, jól fejlett heréink legyenek. Ügyeljünk arrra, hogy méhesünkben ne legyenek álanyás családok, mert ezek heréi könnyebbek, és hamarabb elérika méhanyát, viszont nem tartalmaznak megfelelő mennyiségü és minőségű spermát. Ajánlatos tehát az ellenörzött, jó tulajdonságokkal biró családokhoz a sárgabarack rügypattanásakor a fészek közepébe épitető keretet vagy heresejtü lépet tenni, ezekre a családokra külön oda kell figyelni és állandó bőségben tartani öket. Az apacsaládok röpnyilása kövesse a nap mozgását, igy állandóan kint lesznek a herék a levegőben.Lényeges még, hogy az apacsaládok méhanyái legalább 3 évesek , és minden tekintetben megfelelő eredményt produkáltak az elöző idöszakban.

ZÁRKÁK A MÉHANYÁK POSTÁN VALÓ SZÁLLITÁSÁRA

A méhanyák szállitására szolgálló zárkák közül megfelelő- Nek találtam a Gödöllői anyaszállitó zárkát. Ennek nagysága, alakja megfelel a méhanya akár 1 hetes fogvatartásának is. A méhanya károsodás nélkül vészeli át a postázás nehézségeit.Könnyen anyásithatunk, a belsejének azonban parafinba mártottnak kell lennie, hogy Ne szivja el a nedvességet az élelemből. Postára adás elött záropecséttel látjuk el, továbbá utasitást kell mellékelni Hogyan anyásitson a méhész, tartalmaznia kell az egeszsgügyi minösitést is.

AZ ANYÁTLAN CSALÁDOK ANYÁSITÁSA PETÉZŐ ANYÁVAL

Az anyásitás igen összetett folyamat, s ha a méhész nem helyessen avatkozik be, A méhcsalád nem fogadja el a méhanyát. A méhésznek éreznie kell a méhcsalád Hangulatán, hogy fogadókészek.A családnak, valóban anyátlannak kell lennie, nem lehetnek bölcsök a keretek eldugott részein, hordástalan időben serkentő Etetéssel, kell jobb hangulatot kialakitani. A zárkából a kisérő méheket kiengedjük, majd a zárkát a fészek középső Keretébe helyezzük, nyilt fiasitásura, a dugó helyére lepény kerül, ezt hordják El a méhek és kiszabaditják a méhanyát, a hállon keresztül az első pillanattól Kezdve etetik a méhek. Az ellenörzést a 6 napra tegyük, ne csináljunk füstöt, és ne hagyjuk abba a Serkentő etetést. Itt jegyezném meg: általában elterjedt az a hiedelem, hogy a mérgesebb családok több mézet gyüjtenek, ez a nézet nagyjából téves.A több méz pörgetése azon alapszik, hogy a méhész a mérgesebb családokat ritkábban nyitja ki, a müvele- Teket gyorsabban megcsinálja, igy kevésbé rombolja szét a méhcsalád egységét és ennek eredménye a mézpörgetéskor is megmutatkozhat. Lényeges tehát a kaptárnyitásokat gondossan átgondolni, az ott végzendő teendökről jegyzetet késziteni,és a lehető legrövidebb ideig nyitva tartani a kaptárt.

TERVSZERÜ MÉHANYANEVELÉS SEJTÁTHELYEZÉSSEL

A lépcsikos anyanevelési módszernél megfelelöbb, mert a sejteket a lépből egyszerübb kiszurni, hiszen az erre a célra kialakitott eszköz segitségével rögtön elhelyezésre kész sejtet kapunk. H beragasszuk a dugoba, beadjuk az inditócsaládnak, majd a dajkacsaládnak, megfelelő minőségű méhanyát kaphatunk. Az elfogadási arány 50 % körül mozog. A többi folyamat megegyezik az álcás menettel.

BÖLCSÖMENTÉS

Az akácvirágzás alatt a természetes rajbölcsöket be lehet zárkázni, be lehet rakni az anyátlan családoknak, pároztatókba lehet rakni, jobb mintha semmit se tennénk a méhcsaládokért…………………….
www.mucsi.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!